Één social beleid

Er mogen geen tweederangsburgers zijn in onze hoofdstad. Elke Brusselaar moet ten volle kunnen leven in plaats van overleven. Dit betekent een stad die zorgt voor haar inwoners en inwoners die zorgen voor hun stad en voor elkaar.

one.brussels gaat voor één wijkgezondheidscentrum per buurt, één OCMW en één sociaal beleid

Dat betekent dat je als burger dezelfde sociale rechten en ondersteuning hebt of je nu in Ukkel of in Molenbeek woont. Sociale tarieven worden automatisch toegekend aan wie er recht op heeft, en schuldbeheer gebeurt op een menswaardige manier. Een wijkgezondsheidscentrum in je buurt waar de drempel om hulp te vragen laag is en waar iedereen correct wordt doorverwezen.