Één politiezone

De straat is van iedereen. Iedereen moet op gelijk welk moment van de dag of nacht in gelijk welke buurt kunnen buiten komen. Veiligheid wordt niet begrensd door administratieve grenzen. Nabijheid heeft te maken met de aanwezigheid op straat en in de wijken, niet met de plaats waar de commissaris zit. 

one.brussels gaat voor één politiezone

Wij gaan voor een korps dat even mobiel is als de relschoppers, en even flexibel als de misdaad. Met agenten die in de wijk rondlopen of rondfietsen in plaats van achter hun bureau zitten, want zo zijn ze meer aanspreekbaar. Agenten ook die voeling hebben met de wijk en onze jongeren, zodat we geen ruimte geven aan frustraties en misverstanden.