Brussels parlement vraagt extra investeringen in gespannen relatie politie-burger

De politie en een deel van de Brusselaars leven al langer op gespannen voet: buitensporig politieoptreden, geweld tegen agenten, discriminatie, rellen, gebrekkige communicatie, weinig transparante klachtenprocedures… De incidenten zijn op den duur niet meer te tellen, de coronalockdowns zetten het vertrouwen nog verder onder druk. Vandaag stemde het Brussels Parlement met overgrote meerderheid voor een resolutie over de relatie tussen de politie en de burger. Els Rochette (one.brussels) nam het initiatief om de twee kanten uit te nodigen in het Brussels parlement, om zo te komen tot een reeks gedragen aanbevelingen om het vertrouwen te versterken.

Met 71 stemmen voor, slechts 4 stemmen tegen en 11 onthoudingen was er een grote steun voor de resolutie, zowel vanuit de meerderheid als de oppositie. 

Els Rochette (one.brussels) nam het initiatief na de rellen die volgden op het overlijden van de Brusselse Adil tijdens een politieachtervolging: 

“Dit kan zo niet verder. Vertrouwen kunnen hebben in de politie is een fundament van onze samenleving, net zoals respect voor het werk van agenten. De politie is de laatste strohalm voor iemand die hulp nodig heeft. 

We hebben in het Brussels Parlement sprekers uit verschillende invalshoeken aan het woord gelaten. Als je het hebt over vertrouwen en relaties moet je zowel de politie als de burger aan het woord laten. De gesprekken met agenten, jongeren, middenveld, academici en slachtoffers waren enorm leerrijk. 

Geweld tegen agenten ondergraaft de leefbaarheid van de stad. Maar de agenten dragen zelf ook een grote verantwoordelijkheid. Zij hebben het monopolie op geweld en moeten te allen tijde proportioneel optreden. Essentieel is dat ze ter verantwoording geroepen worden als het mis gaat, bijvoorbeeld wanneer ze mensen controleren louter op basis van afkomst of  te hardhandig interveniëren. En net daar missen we vandaag nog heldere klachtenprocedures of correcte communicatie. 

Maar als het fout gaat zijn we eigenlijk al te laat. We moeten het vertrouwen van onderuit voeden met een moderne Brusselse politieopleiding, meer dialoog tussen burger en politie, en agenten die aanspreekbaar zijn in de wijken. ”

Het resultaat van de verschillende hoorzittingen in het Brussels Parlement is een resolutie met concrete aanbevelingen. Het parlement zal toezien op de uitvoering ervan door de Brusselse regering –  die er sinds de zesde staatshervorming er een pak veiligheidsbevoegdheden bijkreeg – en de gemeenten. 

Enkele van de aanbevelingen uit de resolutie;

  • Meer nabijheidspolitie. Denk aan brigades te voet of met de fiets. Agenten zijn daardoor in de straat bereikbaar, aanspreekbaar voor de burger en bouwen een band op met de buurt; 
  • Invoeren van een laagdrempelige standaardprocedure voor online klachten;
  • Om etnisch profileren te bestrijden moeten politieraden verslag uitbrengen over het aantal uitgevoerde identiteitscontroles en de redenen en het nut ervan (zo worden controles en effectieve misdaadbestrijding efficiënter);
  • Meer lokaal gerekruteerde agenten in de Brusselse politiekorpsen, door gerichte campagnes en vooropleidingen op de selectieprocedures door het Oriëntatiecentrum van Brusafe;
  • Communicatie bij crisissituaties moet beter, zeker bij incidenten waarbij ernstige gewonden vallen of er een dodelijke afloop is. Vaak kunnen nabestaanden nu nergens terecht met vragen.