Minister Weyts, simpele oplossingen voor complexe problemen bestaan niet

Waarom we tegen het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet hebben gestemd

In Brussel vinden Nederlandstalige ouders regelmatig geen plaats voor hun kind in de school van hun keuze. Dat is echt een probleem. Daarom komt minister Weyts met nieuwe inschrijvingsregels. Maar die zullen het probleem alleen maar groter maken.

Vlaams parlementslid Hannelore Goeman: “De waarheid is dat er geen tekort is aan plaatsen. Alleen zijn sommige scholen veel populairder dan andere. De voorrang optrekken van 55% naar 65% voor kinderen van Nederlandstalige ouders gaat dat niet veranderen. Integendeel.

De ‘populaire’ Nederlandstalige scholen met veel Nederlandstalige kinderen – kansrijk, vaak uit welgestelde gezinnen – gaan nog meer vollopen met kansrijke kinderen. De overige kinderen – kansarm, uit een gezin waar het inkomen lager ligt, geen Nederlands wordt gesproken en ouders minder ruimte en vaardigheden voor de schoolloopbaan van het kind – komen in de andere scholen terecht.

Zo groeit de kloof tussen elitescholen en de rest. Dat is niet wat wij willen. We moeten zorgen voor extra plaatsen, zeker in wijken met een groot tekort en daarnaast ouders overtuigen om veel meer te kiezen voor de school om de hoek. Zo kunnen we de inschrijvingen beter spreiden over alle Nederlandstalige scholen in Brussel. De waarheid is dat er voor élk Nederlandstalig kind vandaag al een plaats is in het Brussels Nederlandstalig onderwijs.”