Één onderwijs

Opgroeien in een wereldstad is voor onze ketjes een evidentie.  Maar dan moet ons onderwijs ook de Brusselse realiteit weerspiegelen. 

one.brussels gaat voor één publiek Brussels stedelijk onderwijs

Versnippering over 19 gemeenten werkt niet, we gaan voor 1 publiek Brussels stedelijk onderwijsnet. Brussels onderwijs op maat van elke ket betekent ook dat het steeds meer tweetalig is, zowel op school als in de lerarenopleiding. En dat we de vele thuistalen die er zijn naar waarde durven te schatten. Diversiteit is een troef, niet iets om bang voor te zijn.