naam:

Mohammed Khazri

Plaats 4 - Vlaams Parlement (effectief)

 

wijk:

Anderlecht

prioriteit #1:

De toekomst maak je samen. Mensen ontmoeten en naar hen luisteren is de basis van mijn engagement. Ik wil de bezorgdheden van de mensen kunnen vertalen naar de politiek. 

Mohammed Khazri is een gespecialiseerd arbeider en vakbondsafgevaardigde van het ABVV. Hij zet zich in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden voor werknemers. Mohammed is ook gemeenteraadslid in Anderlecht. Zijn prioriteit: betaalbaar wonen. Hij wil het probleem van leegstand aanpakken zodat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Hij is van mening dat het niet normaal is dat iemand die recht heeft op sociale huisvesting op 16 verschillende wachtlijsten staat. Want een recht is een recht is. Dat mag niet afhangen van de gemeente waar iemand is ingeschreven. Mohammed is vader van zeven kinderen en zorgt in zijn vrije tijd voor zijn moeder. Hij is ook actief in het buurtcomité Ninove-Match, dat zich inzet voor de verbetering van het leefmilieu en de sociale cohesie rond de Ninoofsesteenweg.

©one.brussels

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

geëngageerde Brusselaars met