naam:

Lola Dirkx

 

Plaats 14 - Brussels Parlement

 

wijk:

Molenbeek

prioriteit #1:

Eén Brussel in plaats van 19, het lijkt bijna te mooi om waar te zijn maar ik hoop dat ik het nog mag meemaken. Al het geld dat hierdoor vrijkomt en zijn rechtmatige weg terug naar de stad kan vinden, moeten we volop investeren in het future proof maken van onze prachtige stad en in het creëren van gelijke kansen voor elk van haar bewoners.

Lola Dirkx is kabinetsmedewerker van schepen Ans Persoons in Brussel-stad. Ze is een geboren en getogen Brusselaar en een geëngageerde stadsminnaar. Ze ijvert voor één kleurrijk Brussel als Gewest EN Gemeenschap. Wie Brussel zegt, denkt Brusselaar en geen achterhaalde communautaire tweedeling.  Daarbij horen logischerwijs Brusselse cultuursubsidies en een Brussels onderwijssysteem.

 

Lola zet zich dagelijks in voor een stadsontwikkeling op maat van de bewoner in plaats van het grote geld, de vriendjes of de toerist. Ze wil meer kwalitatieve openbare ruimte met focus op de echte ‘quartiers’ en ze gaat de strijd aan tegen leegstand. Tijdelijk gebruik moet een onderdeel worden van langetermijnsplanning en meer in het algemeen moeten burgerinitiatieven beter omkadert worden. Het enthousiasme van burgerbewegingen wordt al te vaak in de kiem gesmoord door de vaagheid van het Brussels politiek systeem. Daarom pleit ze voor buurtloketten die deze bewegingen ondersteunen en wegwijs maken.

Lola houdt van planten en muziek en gaat graag op stap. Het nachtleven in Brussel is dan ook een punt waar ze prat op staat. Er loopt in Brussel zodanig veel muzikaal en artistiek talent rond waar we momenteel geen plek aan geven. Een gewestelijke nachtburgemeester, meer dialoog en waardering voor de nachtelijke scene zou een goed begin zijn. Maar ook onze stadsplanning moet hier oog voor hebben, waarom zijn er bijvoorbeeld geen nachtclubs in de Noordwijk dat elke dag  na 17uur leegloopt?

Eén Brussel in plaats van 19, het lijkt bijna te mooi om waar te zijn maar ze hoopt dat ze het nog mag meemaken. Al het geld dat hierdoor vrijkomt en zijn rechtmatige weg terug naar de stad kan vinden, moeten we volop investeren in het future proof maken van onze prachtige stad en in het creëren van gelijke kansen voor elk van haar bewoners.

©one.brussels

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

geëngageerde Brusselaars met