Één klimaatbeleid

Stadslucht maakt de hoofden vrij, maar wij willen ook propere stadslucht. Met een beleid dat ecologie en solidariteit verzoent.

one.brussels gaat voor één klimaatbeleid

We maken geen compromissen als het over klimaat gaat, elk beleid zullen we aftoetsen aan de impact op ons klimaat en leefomgeving. We zetten voluit in op openbaar vervoer, gedeelde mobiliteit, fietspaden en autoluwe of autoloze pleinen en straten, zeker in schoolomgevingen. We hebben een voedselstrategie met korte ketens, stadsagricultuur. Ondersteunen actief upcycle- en circulaire economie initiatieven. Elk restaurant biedt kraantjeswater aan. En de overheid bant alle plastiek uit haar werking.
We beschermen de open ruimte in de stad en geven alle ruimte aan de biodiversiteit. Het is niet normaal dat Molenbeek in de zomer een aantal graden warmer is dan Ukkel. We ontlasten die zones en zorgen voor meer groen en “ontharding” door beton en stenen waar mogelijk weg te halen en de grond opnieuw doorlaatbaar te maken. We gaan niet alleen voor recreatief groen, maar ook voor productief groen: CO2 neutrale nieuwbouw, eco-renovatie van gebouwen eerder dan afbouwen en energie-zuinig maken van sociale woningen, daktuinen waar het mogelijk is.

We willen ook leren van andere steden en zetten dus volop in op kennis- en ervaringsuitwisseling. Want de strijd tegen klimaatverandering pakken we samen aan!