Brussel op Aarde

Samenvating frans

Op de Dag van de Aarde besteden we als maatschappij extra aandacht aan onze ecologische voetafdruk. De klimaatverandering is zoals vele sociaal-economische problemen, een gif dat langzaam onze maatschappij kapot maakt. Met one.brussels willen we er alles aan doen om die negatieve impact te verminderen en zoveel mogelijk ongedaan maken. 

Als politieke beweging in de hoofdstad van België en Europa hebben we de afgelopen jaren concrete veranderingen in gang kunnen zetten. Positieve veranderingen die de levenskwaliteit van alle Brusselaars aanzienlijk verandert, zowel op korte als op lange termijn.

De lans werd gebroken bij het aantreden van Pascal Smet als minister voor Mobiliteit in het Brussels Gewest. Hij is er in geslaagd om op korte termijn, langdurige veranderingen te realiseren voor Brusselaars en bezoekers. Denk maar aan alle aangename fietspaden rond de Brusselse Kleine Ring. Of zelfs het gewestelijke mobiliteitsplan, Good Move, dat door hem werd geïnitieerd en wordt uitgevoerd tijdens de legislatuur van 2019-2024.  

Good Move

Binnen dit plan wordt de veiligheid en levenskwaliteit van Brusselaars vooropgesteld. Dit zijn centrale thema’s waarop wordt ingezet door onder meer het private autobezit in te perken en het inkomende autoverkeer beter te beheren. De bedoeling van Good Move is het autogebruik met 24% te doen dalen en het aantal verplaatsingen te voet, met de fiets of met andere openbare- en deelvervoersmiddelen te doen stijgen. 

De structurele veranderingen voor de leefbaarheid van Brussel worden concreter gemaakt door de nauwe samenwerking met Ans Persoons, huidig schepen bevoegd voor Stedenbouw en Openbare Ruimte in Brussel-Stad. De tandem van de twee ambten inzake Stedenbouw en Openbare Ruimte heeft al vruchten afgeworpen ten voordele van de Brusselaar. 

Zo is er de heraanleg van Kantersteen achter het Centraal-Station in Brussel. Naast de Kleine Ring is het hun ambitie om ook binnen het stadscentrum een degelijke en afgescheiden fiets- en wandelinfrastructuur te voorzien. Brusselaars zullen in de nabije toekomst een verademing voelen op de as van de Koloniënstraat tot aan Kapellekerk en via de Wetstraat en Keizerslaan.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het creëren van buitenruimte voor Brusselaars om te spelen, fietsen en elkaar te ontmoeten.

Urban Forests 

Samen met Ans Persoons zet Stad Brussel in op de verbinding van de boven- en benedenstad. Landschapsarchitect, Bureau Bas Smets, gaat deze ambitie vertalen in een masterplan. De slimme stedelijke ingrepen zullen beide stadsdelen weer met elkaar verweven in een soort stedelijk woud. Zo zijn er de hellingen rond de Noord-Zuidas: van de Pachecolaan, over het Centraal-Station tot aan de Zavel. Op die plaatsen van de vijfhoek concentreren zich enorme minerale oppervlakten. Vandaag worden deze gedomineerd door gemotoriseerde verkeersstromen. Bureau Bas Smets stelt een transformatie van minerale zones naar stedelijke ecosystemen voor door de aanplanting van urban forests. Door water intelligent op te vangen op de hellingen zelf, kan het doorstromen naar “woud”- zones in plaats van naar de benedenstad. Met de inrichting van zogenaamde afkoelingsruimtes, wil de ontwerper het effect van de hitte-eilanden in de zomer tegengaan.

Park L28

Een mooi voorbeeld van de verbinding tussen verschillende stadsdelen is het park L28. Op initiatief van Ans Persoons, in kader van het ‘Wijkcontract Bockstael’, is er een park aangelegd tussen de site van Thurn & Taxis en het met metrostation Pannenhuis. Wandelaars, joggers en fietsers kunnen zich nu ongehinderd verplaatsen tussen de havenlaan en het Bockstaelplein. Sinds 2014 kunnen Brusselaars genieten van deze grote open ruimte dat tienduizenden vierkante meters telt en honderden meters lang is. Een perfect voorbeeld van de verbinding tussen residentiële en industriële wijken. Wat one.brussels betreft, houdt het hier niet op. 

Ken je zelf nog leuke projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van onze hoofdstad? Laat het ons hier weten. 

Blijf je graag op de hoogte van aankomende projecten? Schrijf je hieronder dan in voor onze nieuwsbrief. 

Meer info over aankomende projecten vind je ook op de volgende websites: 

https://pascalsmet.prezly.com/

https://www.anspersoons.be