Één jobplan

Teveel jonge Brusselaars hebben geen uitzicht op een job of een toekomst. Er loopt zoveel talent rond in Brussel, maar bedrijven zoeken het nog te vaak buiten de stad.

one.brussels gaat voor één jobplan voor elke Brusselaar

Dit plan, met begeleiding op maat, bezorgt elke werkzoekende een opleiding of een werkplek. Onze opdracht is de juiste persoon met de juiste job matchen. De aspiraties van de werkzoekenden verzoenen met de noden van de Brusselse bedrijven. Daarbij focussen we niet alleen op jongeren, maar ook op 50-plussers.