‘Brusselaars onderworpen aan identiteitscontrole zouden een bewijs moeten krijgen’

Meer transparantie over de redenen van een identiteitscontrole door de politie en een ontvangstbewijs bij controle: dat was één van de aanbevelingen uit de resolutie ter verbetering relatie politie-burger. Om deze aanbevelingen op te volgen stelde Els Rochette (one.brussels) vragen aan minister-president. Nu de politiezones Noord en West hebben aangegeven het invoeren van een bewijs van controle te overwegen, is er vraag naar een gewestelijke Brusselse aanpak en coordinatie tussen de politiezones. 

Er worden stappen gezet, zo blijkt uit het antwoord van minister-president Vervoort op een parlementaire vraag van Els Rochette (one.brussels), in commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement. 

Dat criteria voor een controle transparant moeten zijn is opgenomen in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV).

De directe aanleiding van de parlementaire vraag van Rochette was ook de publicatie van VUB-onderzoekster Inès Saudelli die pleitte voor een kwalitatieve vorm van registratie van identiteitscontroles, zodat het voor alle partijen duidelijk is wie, waar, wanneer en waarom gecontroleerd wordt. Niet toevallig kwam deze aanbeveling ook regelmatig terug in de hoorzittingen ter verbetering van de relatie tussen ordediensten en burgers. Onder andere JES, het Platform ‘stop Etnisch profileren’ en Unia vinden de registratie van identiteitscontroles een goed idee. 

De administratie (BPV) is intussen ook met de studie van onderzoekster Saudelli aan de slag. Ook de politiezones Noord en West zijn bezig met het vraagstuk. En er is overleg met vertegenwoordigers van organisaties op het terrein, om vinger aan de pols te houden en om bottom-up te werken. 

Els Rochette (one.brussels)

“Een ontvangstbewijs uitreiken na een controle is een extra formaliteit, maar vooral een eerste stap om willekeurige identiteitscontroles op basis van raciale kenmerken – etnisch profileren dus – tegen te gaan. Politiezone Noord gaat ermee starten. Ik hoop dat de overige politiezones ook overstag gaan. Het zou in heel Brussel de praktijk moeten worden.” 

Er is een werkgroep aan de slag met vertegenwoordigers van lokale besturen, politiezones en het parket voor een gedragen visie op controles en om samenwerkingsmodaliteiten vast te leggen. Op strategisch niveau overlegt BPV met het kabinet van federaal minister Annelies Verlinden. Dit bilateraal overleg zal voortaan systematisch plaatvinden. Voor toekomstige projecten op het terrein is er deze zomer een oproep, waarop lokale organisaties zich kunnen inschrijven.

Els Rochette (one.brussels)

“De aanbevelingen van de resolutie relatie politie-burger blijken gelukkig geen dode letter. Bovendien is er ook een planmatige aanpak in het Globaal Plan Preventie en Veiligheid, en maakt de opvolging van de resolutie deel uit van het jaarlijkse uitvoeringsplan. Dit blijf ik volgen. Want eenvormige regels, die gelden in alle gemeenten en politiezones, zijn fair voor iedereen. Of het nu gaat over bodycams of over registratie van id-controles. Werk maken van eenvormige regels is een taak voor de gewestelijke dienst Brussel Preventie en Veiligheid.”