Waar blijft de aanpak van strooisteps voor alle Brusselse gemeentes?

Els Rochette en Safouane Akremi tekenen zelf drop-offzones in Anderlecht en Vorst

Liever de Brusselaars op deelfietsen en steps, dan in de auto. Maar de manier waarop deelsteps nu onderdeel zijn van de publieke ruimte in de stad is problematisch. Te vaak staan strooisteps op het voetpad en blokkeren ze de doorgang voor mensen die niet goed te been zijn. Soms staan of liggen de steps en fietsen zelfs op de weg, wat tot ronduit gevaarlijke situaties leidt. Daarom ging Els Rochette (one.brussels-Vooruit) samen met Safouane Akremi (Vooruit) op pad in Anderlecht en Vorst. Om zelf drop-offzones te tekenen op enkele problematische plaatsen en zo deelsteps en deelfietsen netjes te parkeren. 

In maart 2022 keurde het Brussels Parlement een ordonnantie goed die de regels rond het gebruik en het aanbieden van micromobiliteit aanscherpt. Meer specifiek kregen drop-off zones voor deelsteps en deelfietsen een wettelijk kader en de gemeenten kregen de mogelijkheid om gevaarlijk geparkeerde steps of fietsen per direct te verwijderen. 

Het betrof een aanpassing van de ordonnantie uit de vorige legislatuur door toenmalig minister van mobiliteit Pascal Smet. Ten tijde van de originele ordonnantie was alles erop gericht om de micromobiliteit als alternatief vervoersmiddel te promoten. Deelsteps- en fietsen worden vandaag dan ook door veel mensen gebruikt vanwege hun flexibele karakter en als een manier om snel te verplaatsen door de stad. 

“Het wettelijk kader is er nu al een half jaar, maar de realiteit toont aan dat het werk nog lang niet af is. Verschillende gemeentes namen zelfstandig het initiatief om drop-off zones in te stellen, maar steps stoppen niet bij de gemeentegrens. Pas wanneer er overal drop-off zones ingevoerd zijn; en er meer controles plaatsvinden door zowel gewestelijke als gemeentelijke controleurs, kunnen we de overlast met de strooisteps echt aanpakken”, aldus Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels-Vooruit)

Dat het gewest deze belangrijke materie overlaat aan de gemeenten, zorgt ervoor dat er overal een ander beleid is. Sommige gemeenten maakten meteen werk van een drop-offzone, terwijl anderen een volledig verbod invoerden op het parkeren van deelsteps. 

“Vaker dan niet liggen de strooisteps te pas en te onpas in de openbare ruimte en vormen obstakels voor voetgangers waar vooral mensen met een handicap, ouderen of ouders met kinderwagens veel last van ondervinden. Ondertussen klaagt ook de taxisector dat hun parkeerplaatsen volstaan met de steps. Actie dringt zich op”, volgens Els Rochette

Om dat aan te klagen ging Els Rochette gisterenavond samen met Anderlechts gemeeteraadslid Safouane Akremi (Vooruit) op pad in Anderlecht en Vorst om zelf enkele drop-offzones te tekenen. Veel infrastructuur vergt een drop-offzone immers niet. Het vereist vooral een gecoördineerd gewestelijk plan dat de gemeenten ondersteunt in hun aanpak van strooisteps. Met een ééngemaakte aanpak voor heel Brussel, is het ook voor gebruikers duidelijk wat de regels zijn. 

Ook Safouane Akremi (Vooruit) hekelt het feit dat de drop-offzones zo lang op zich laten wachten en dient daarom een motie in tijdens de Gemeenteraad van Anderlecht op donderdag 24 november.

“Het feit dat gemeenten hun plan moeten trekken, zorgt ervoor dat alles traag verloopt. Nochtans is het fenomeen van strooisteps iets dat iedereen vandaag stoort, ook zij die de steps zelf gebruiken. Met voldoende duidelijk gemarkeerde drop-off zones doen we alle Brusselaars een plezier.”, aldus Safouane Akremi.