Enquête hervorming schoolvakanties

Welk vakantiesysteem geniet jouw voorkeur?

Sinds dit schooljaar zijn de schoolvakanties in de Franse gemeenschap hervormd en is er een heel nieuw ‘schoolritme’. Daardoor vallen heel wat vakanties in het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs niet meer volledig samen. Ervaar je hierdoor problemen? En naar welk vakantiesysteem gaat jouw voorkeur uit? Laat van je horen! 

Deze enquête is een initiatief van

Jef Van Damme
Schepen van Nederlandstalig onderwijs in Sint-Jans-Molenbeek (Vooruit)

Met de steun van 

Hannelore Goeman
Fractieleider Vooruit in het Vlaams Parlement

Ans Persoons
Schepen van Nederlandstalig Onderwijs in Brussel-stad (Vooruit)

Elke Roex
Schepen van Nederlandstalig Onderwijs in Anderlecht (Vooruit)

Lydia Desloover
Schepen van Nederlandstalig Onderwijs in Sint-Joost-ten-Node (Vooruit)