naam:

Els Rochette

Plaats 2 - Brussels Parlement

 

wijk:

Vorst

prioriteit #1:

Armoede is een onrecht! Elke Brusselaar heeft recht op een waardig leven, waar goede huisvesting en kwaliteitsvol onderwijs vanzelfsprekend zijn, waar niemand uitgesloten wordt van de arbeidsmarkt, waar elkeen toegang heeft tot een gediversifieerd jeugd-, cultuur- en sportaanbod en waar sociale tarieven automatisch worden toegekend aan diegenen die er recht op hebben. 

 

Na 14 jaar aan het hoofd van het Brusselse kunstenhuis Globe Aroma zet artistiek directeur Els Rochette de stap naar de politiek. Ze wordt als onafhankelijke de running mate van Pascal Smet. De vraag om op de lijst van one.brussels te staan, kwam onverwacht, maar ze heeft niet lang moeten nadenken. Haar grootste bekommernis zijn de kwetsbare mensen in de stad: daklozen, vluchtelingen, mensen zonder een vast inkomen, alleenstaanden en ouderen. Een op drie mensen leeft in armoede en dat kan zo niet verder, vindt ze. Els is moeder van drie Brusselse ketten.

©one.brussels

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

geëngageerde Brusselaars met