VOOR ALLE

BRUSSELAARS

Tachtig procent van de Brusselaars woont op loopafstand van groene ruimte. Het valt dus wel mee met die grijze stad. Vanuit de lucht gezien dan toch. Maar mensen zijn geen drones. Ze wonen, eten, verplaatsen zich, gaan naar school of werken. Het leven is geen dagelijkse wandeling in het park.

 

  • Waarom one.brussels? Omdat in de wijken met de grootste concentratie kinderen, de publieke ruimte en zeker ook de groene ruimte het schaarst is. Het zijn ook de buurten waar het meest fijn stof gemeten wordt. Ze wonen in appartementen waar geen plaats is om een fiets te stallen, om naar de – vaak verouderde – school te fietsen. Ze eten ongezonder en gaan minder vaak naar de tandarts. Een groen beleid moet dus ook rood en sociaal zijn als het geen bijkomende opdelingen wil maken.

 

  • Waarom one.brussels? Omdat Brussel een stad is die veel te lang alles voor de auto heeft gegeven en opnieuw een stad voor mensen moet worden. Als de openbare ruimte wint, wint de levenskwaliteit in de stad. Als het openbaar of gedeeld vervoer wint, wint de Brusselaar. Pleinen worden het verlengde van je living. Parken worden je tuin. We maken plaats voor fietsers en voetgangers. Brussel wordt opnieuw een fiets- en wandelstad. Ontmoetingsplaatsen worden autovrij of autoluw: winkelstraten, de omgeving van scholen, culturele centra, sportcentra, speelpleinen, …

 

  • Waarom one.brussels? Omdat het niet kan dat er nog zoveel jongeren geen of weinig kansen op werk hebben. De werkloosheid blijft dalen, maar het aantal jongeren zonder baan of opleiding blijft te hoog. Elke jongere heeft niet alleen recht op een stage of een opleiding, maar moet ook de garantie op een job achteraf krijgen. 

 

  • Waarom one.brussels? Omdat ontsporingen bij jongeren of radicalisering geen gevolg zijn van de multiculturele samenleving, maar van ons onvermogen om perspectief te geven. Onze stad moet hoop en omkadering geven daar waar de thuissituatie dat niet toelaat. Jongeren op hun talenten aanspreken en kansen geven, via het onderwijs maar ook erbuiten. Door te investeren in alternatieven voor niksen en rondhangen op straat: sportclubs, of letterlijk ruimte geven aan positieve initiatieven zoals street work-outs, performance of skateparken.

 

  • Waarom one.brussels? Omdat de stad er ook moet zijn voor haar inwoners die geen familie of brede sociale kring rond hen hebben. Eenzaamheid, zeker bij ouderen, is de grootste vijand van geluk en levenslust. Senioren aanspreken op hun ervaring en die ervaring valoriseren. Zorgbehoevende ouderen niet als klanten benaderen, maar als leden van een gemeenschap. Zo kunnen we er voor zorgen dat ook mensen die geen middelen hebben en niet op mantelzorg kunnen rekenen niet in isolement en armoede terechtkomen.

 

©one.brussels

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

geëngageerde Brusselaars met