ÉÉN

STAD
 

Gewest en 19 gemeenten moeten op termijn samenvallen. Dat is een kwestie van gezond verstand. Eén stad, één bestuur dat ook de taken van de 19 OCMW’s overneemt. Eén politiezone ook met een Brusselplan in plaats van een kanaalplan. Eén begroting en één democratie.

 

  • Waarom one.brussels? Omdat één bestuur zorgt voor een eerlijker Brussel. Vandaag betaalt iemand in Ukkel minder belastingen dan iemand in Molenbeek. one.brussels zorgt ervoor dat iedereen dezelfde belastingen betaalt en dezelfde voordelen krijgt.

 

  • Waarom one.brussels? Omdat één bestuur zorgt voor een rechtvaardiger Brussel. Wie recht heeft op een sociale woning moet niet op zestien wachtlijsten staan en de prioriteit mag niet afhangen van de plaats waar ze ingeschreven zijn maar van de situatie waarin ze zich bevinden. Voor wie recht heeft op steun is er één maat en één gewicht.

 

  • Waarom one.brussels? Omdat één bestuur zorgt voor een duidelijker Brussel, voor één ondernemersloket, één parkeeragentschap, … met één set voorwaarden en één set formulieren en vergunningen. Een Brussel dat ondernemers stimuleert in plaats van ontmoedigt, dat wijken niet doorknipt met administratieve grenzen.

 

  • Waarom one.brussels? Omdat één bestuur zorgt voor een deskundiger Brussel. Eén dubbele inrichtende overheid van kinderopvang en onderwijs kan meer kennis, kwaliteit en management garanderen dan 38 inrichtende overheden.

 

  • Waarom one.brussels? Omdat één politiezone zorgt voor een veiliger Brussel. Het zorgt voor duidelijke verantwoordelijkheden en consequente handhaving. Het geeft meer garanties voor een korps dat even mobiel is als relschoppers en dat even flexibel is als de misdaad.

 

  • Waarom one.brussels? Omdat één bestuur een einde kan maken aan absurditeiten en frustraties van de Brusselaars. Straatvegers stoppen niet aan de gemeentegrens, klachten worden niet doorgeschoven, er is één registratieprocedure en bijvoorbeeld inwonerskortingen gelden voor elke Brusselaar, in elk deel van de stad.

 

  • Waarom one.brussels? Omdat één begroting en één efficiënte organisatie bijna 900 miljoen euro kan opleveren die we kunnen investeren in een socialer, groener en meer solidair Brussel.

 

©one.brussels

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

geëngageerde Brusselaars met