Te vaak LGBTQI+ geweld in Brussel

Samenvating frans

Eind augustus werd een jong koppel het slachtoffer van homofoob geweld op het Flageyplein en in september getuigde een VRT-journalist over homofoob geweld in Brussel. Dit zijn twee van ongetwijfeld meer voorbeelden van LGBTQI+ geweld in onze stad. Ondanks het feit dat België op de tweede plaats staat op de ILGA-Europe ranglijst wat betreft beleid en wetgeving, is er meer nodig om geweld een halt toe te roepen. 

Joris Wagemakers (one.brussels-Vooruit Elsene) gaat het gesprek aan met inwoners van Brussel en deelt zijn visie over de belangrijkste stappen naar meer aanvaarding en inclusie en het voorkomen van geweld.

We moeten een omgeving creëren waarin jongeren zich veilig voelen om zichzelf te zijn, om zich te uiten en om gelukkig te zijn met wie ze zijn. Iedereen die over dit onderwerp praat, opstaat tegen vormen van geweld en uit de kast komt om ongegeneerd zichzelf te zijn, draagt bij aan het welzijn van (jonge) mensen, aan vrijheid en gelijkheid.

In het onderwijs moeten leerkrachten consequenter optreden tegen vormen van verbale agressie, bijvoorbeeld wanneer ‘homo’ als scheldwoord wordt gebruikt. Het onderwijs is de plaats waar waarden en normen aangeleerd worden en daar moeten grenzen duidelijker worden afgebakend, maar ook in andere onderdelen van de samenleving is sensibilisering noodzakelijk. 

one.brussels staat voor een actief diversiteits – en preventiebeleid, zowel op gemeentelijk als gewestelijk niveau. We geloven in een stad waar iedereen zich veilig en goed in zijn/haar/hun vel kan voelen. 

Voor slachtoffers is het soms niet evident om aangifte te doen bij de politie. Daarom is het een goede eerste stap van de politiezone Brussel-HOOFDSTAD-Elsene die net een meldpunt voor LGBTQI+ geweld heeft opgericht: https://polbru.be/lgbtqi-meldpunt/  

Meer informatie over het opvanghuis voor jongeren die met homofoob geweld te maken krijgen in hun thuissituatie: http://www.refugeopvanghuis.be/nl/het-opvang-huis/