De helling aan het justitiepaleis wordt een wandelpromenade

Vanaf 1 maart 2021 wordt de helling aan het justitiepaleis autovrij gemaakt. De toegang tussen het Poelaertplein en de Miniemenstraat blijft enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Op initiatief van Ans Persoons, Brussels schepen van Stedenbouw, wordt er ook een projectoproep gelanceerd voor de (tijdelijke) invulling van de wandelpromenade.

Ans Persoons, schepen bevoegd voor Openbare Ruimte en Stedenbouw:
Tijdens de lockdown is gebleken dat de Marollen een wijk zijn waar de bewoners snakken naar meer kwalitatieve publieke ruimte. We willen hen graag de hellingen teruggeven om te wandelen, te spelen, vrienden te ontmoeten of op een bankje te zitten. Door het illegale parkeren niet langer toe te laten, wordt dit uitzonderlijk erfgoed in ere hersteld.

De hellingen maken deel uit van het Justitiepaleis, zijn eigendom van de federale staat en worden beheerd door de Regie der Gebouwen. Er geldt een publiek doorgangsrecht, wat concreet betekent dat ze voor iedereen toegankelijk moeten blijven. De parking is illegaal en houdt een veiligheidsrisico in. In het geval van brand is een snelle interventie van de brandweer via toegankelijke hellingen cruciaal. Zo’n snelle doorgang is door het wildparkeren niet altijd gegarandeerd.

Brussels schepen van Stedenbouw Ans Persoons ging op zoek naar een oplossing en startte gesprekken op met de Regie der Gebouwen en met de Balie van Brussel en de FOD Justitie. Deze laatsten zijn immers de belangrijkste gebruikers van de privé-parking. Gezien de aanwezigheid van een publieke parking met 500 plaatsen onder het Poelaertplein, drong de Stad erop aan de hellingen autovrij te maken. Dit is voorzien vanaf 1 maart 2021. Er zijn signalisatieborden ter plaatse aangebracht om dit aan te kondigen.

De Stad onderzoekt nu samen met de Regie der Gebouwen, met de vzw Quartiers des Arts en de Fondation Poelaert hoe de hele zone van de hellingen vergroend kan worden en welk stadsmeubilair (banken, verlichting, etc) nodig zijn om van de zone een nog aangenamere publieke ruimte te maken. De hellingen vormen een belangrijke verbinding tussen de boven- en de benedenstad en hebben een enorm potentieel om te evolueren naar een aangename, groene wandelpromenade, in de schaduw van ons prachtig Justitiepaleis. De bewoners van de Marollen zullen nauw betrokken worden bij dit proces.

Wat betreft de parkeermogelijkheden voor de omliggende bewoners en handelszaken, wijst de Stad niet alleen op de aanwezigheid van de ondergrondse Poelaertparking maar ook op het bestaan van de P-Card waarmee je aan een voordeeltarief gebruik kan maken van de diensten van Interparking.

In afwachting van een definitief project, zal de Stad Brussel samen met bewoners en verenigingen nadenken over tijdelijke invullingen die er voor zorgen dat de hellingen deze zomer al volop (op)leven.